(1)
Kirana, Y. TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA. JIHK 2022, 9, 72-88.